Welkom op de website van Het Levende Woord


Stichting Het Levende Woord houdt zich bezig met evangelisatie in Noord Brabant waarbij Gods Woord, de Bijbel, als enige bron en leidraad dient.

Gebruik het menu om te ontdekken wat het Levende Woord zoal doet. We hopen en bidden dat het werk wat gedaan mag worden, tot de eer en heerlijkheid van Gods grote Naam en tot uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk mag zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Ga dan naar het ‘Contactformulier


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates