Actueel verslag


Stichting Het Levende Woord houdt zich bezig met evangelisatie in Noord-Brabant waarbij Gods Woord, de Bijbel, als enige bron en leidraad dient. Wekelijks op zondag en rondom Christelijke feestdagen wordt er in Uden een samenkomst voor gemeenteleden en belangstellenden georganiseerd, waarbij de verkondiging van het evangelie centraal staat. Voorafgaand en na afloop van deze samenkomsten, is er de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten. Daarnaast is er wekelijks op woensdag een gebedskring en Bijbelstudieavond, waarbij iedereen welkom is. Zo nu en dan worden er afzonderlijke activiteiten georganiseerd, rondom specifieke thema’s, afhankelijk van de inhoud/behoefte.

De kinderen en jeugd nemen een speciale plaats in de gemeente in. Tijdens de diensten, maar ook buiten de diensten om, is er voor de kinderen een afzonderlijk programma in de vorm van een kinderclub, deze wordt tweewekelijks gehouden. De jeugd volgt om de twee weken het programma van de reguliere samenkomst. De andere weken volgen zij hun eigen programma.

Vanuit de kerkenraad is er betrokkenheid op het wel en wee van de gemeenteleden, waarbij ook financiële noden een plaats hebben. Een overzicht van de actuele activiteiten vindt u in de nieuwskolom. Verdere informatie m.b.t. bovenstaande activiteiten is elders op de website te raadplegen, onder het kopje ”wat we doen”.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates