Bijbelstudie


Op woensdagavond wordt er een bijbelstudie gehouden in het gebouw van Kindcentrum Raam.

Samen verdiepen we ons in de Bijbel met als doel ideeën en ervaringen met elkaar te delen. Dit is belangrijk voor het versterken van de onderlinge band tussen de gemeenteleden.

bijbelstudie

Voorafgaand aan de bijbelstudie drinken we eerst wat met elkaar, en vervolgens zingen we een aantal liederen. Voordat we de Bijbel openslaan vragen wij God om Zijn zegen en wijsheid. We behandelen een bijbelgedeelte en bespreken dit vers voor vers, dit laat zien hoe verrassend actueel de Bijbel is.

Het zijn vruchtbare avonden, en u/jij bent van harte welkom op de bijbelstudie!


“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

2 Timotheüs 3 : 16-17


Locatie: Kindcentrum Raam, Bosveld 118 Uden


Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15


Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden


Bestel hier uw gratis Bijbel.

Bijbeltekst van de week

Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u in herinnering brengen alles, wat IK u gezegd heb.

Johannes 14:26