Bijbelverspreiding


Een aantal keren per jaar houden we evangelisatie acties. In Uden wordt de Bijbel met een folder verspreid. We ontmoeten elkaar met zingen en de open Bijbel, daarna volgt een korte meditatie. Terwijl we koffie of thee drinken wordt een en ander uitgelegd. We komen uit verschillende plaatsen, jongeren en ouderen, het is bijzonder fijn elkaar te ontmoeten. Als onze taak erop zit komen we weer samen en sluiten we af met Bijbellezen en gebed.

Interesse? meldt u aan bij:

Evangelist P. Pols
Tel: 06-10715814
Email

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15


Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden


Bestel hier uw gratis Bijbel.

Bijbeltekst van de week

Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u in herinnering brengen alles, wat IK u gezegd heb.

Johannes 14:26