Evangelisatie


Het woord evangelie betekent blijde boodschap. De boodschap van redding voor een wereld die verloren ligt in zonden en schuld. Romeinen 3:23 zegt het ons:

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”

Maar wat een Goddelijke genade dat we hier geen punt hoeven te zetten. Leest u maar mee in Johannes 3:16

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”


Bent u bewogen met het eeuwig heil van uw medemens?
Kom ons dan helpen met het brengen van dit evangelie op plaatsen waar dat vaak nog nooit is gehoord.

Twijfel niet langer maar meldt u aan bij:

Evangelist P. Pols
Tel: 0610715814
Email

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates

Bijbeltekst van de week

Zend Uw licht en Uw waarheid;laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!.

Psalm 43 vers 3 en 4