Gebed


Wij vragen uw gebed

Voor al het werk wat gedaan mag worden. dat het tot de eer en heerlijkheid van Gods grote Naam en tot uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk mag zijn.

Voor dat de Heilige Geest mensen ook in Noord Brabant aan zal raken tot het geloof. Dat onder Gods leiding een geestelijke opwekking en groei zal komen.

bidden

Voor de vele mensen die gevangenen zijn in de occulte machten in Noord Brabant. Opdat de almachtige God hen zal bevrijden.

Voor de vluchtelingen en asielzoekers. Bidt u mee voor deze nood?

Voor de bedrijven die het moeilijk hebben in deze crisistijd. Door de crisis is het voor vele van hen onmogelijk geworden om het evangelisatiewerk te steunen. Wij vragen daar dan ook juist uw gebed voor.


We willen God danken

Voor Zijn Woord wat gezaaid mocht worden op de kinderbijbelclub in Den Bosch.

Voor Gods goedheid voor ons en wij prijzen Zijn wijs beleid. Wat Hij beloofd heeft zal Hij ook doen.


“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”
1 Petrus 5 : 7

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates

Bijbeltekst van de week

Zend Uw licht en Uw waarheid;laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!.

Psalm 43 vers 3 en 4