Welkom op de website van Het Levende Woord


Bijbel kerk uden

Stichting Het Levende Woord houdt zich bezig met evangelisatie in Noord Brabant waarbij Gods Woord, de Bijbel, als enige bron en leidraad dient.

 

Gebruik het menu om te ontdekken wat het Levende Woord zoal doet. We hopen en bidden dat het werk wat gedaan mag worden, tot de eer en heerlijkheid van Gods grote Naam en tot uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk mag zijn. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Ga dan naar het 'Contactformulier'


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16