Nieuwsbrief


De Stichting Het Levende Woord geeft een nieuwsbrief uit, met informatie over de gang van zaken in de evangelisatiepost, de kinderbijbelclubs, de zondagse diensten, informatie over de wekelijkse bijbelstudie, financiële verantwoording, actuele punten voor gebed (voorbede en dankzegging) en een korte meditatie.


Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen, geef dan uw adresgegevens door d.m.v. het contactformulier.
Afmelden van de nieuwsbrief of een adreswijziging doorgeven kan ook d.m.v. het contactformulier.


Download hier de meest recente nieuwsbrieven.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15


Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden


Bestel hier uw gratis Bijbel.

Bijbeltekst van de week

Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u in herinnering brengen alles, wat IK u gezegd heb.

Johannes 14:26