Nieuwsbrief


De Stichting Het Levende Woord geeft een nieuwsbrief uit, met informatie over de gang van zaken in de evangelisatiepost, de kinderbijbelclubs, de zondagse diensten, informatie over de wekelijkse bijbelstudie, financiële verantwoording, actuele punten voor gebed (voorbede en dankzegging) en een korte meditatie.


Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen, geef dan uw adresgegevens door d.m.v. het contactformulier.
Afmelden van de nieuwsbrief of een adreswijziging doorgeven kan ook d.m.v. het contactformulier.


Download hier de meest recente nieuwsbrieven.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates

Bijbeltekst van de week

Zend Uw licht en Uw waarheid;laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!.

Psalm 43 vers 3 en 4