Van de evangelisatiepost


Gebed voor Cambodja

Broeders en zusters,
Vrienden, een man, Saai Sim, die bij onze gemeente hoort is vaak heel bedroefd. Dat is hij om zijn land en volk, hij is een Cambodjaan en heeft vijf jaar gevangen gezeten in een Pol-Pot gevangenis. Hij draagt vele littekenen van gruwelijke martelpraktijken van dat regiem. Zijn nood en verdriet is, dat de Cambodjanen in duisternis leven. Ze aanbidden de boeddha en vereren die en de Heere Jezus kennen ze niet. Tijdens de gebedskring is hij in tranen en roept God aan voor zijn volk dat in afgoderij en diepe duisternis wandelt.

Saai Sim; citeert in zijn gebed de woorden van onze Heere Jezus Die zei: “ De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige, bidt dan den Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstoot ”. (Mattheus 9 vers 38). Wat Saai Sim geleerd heeft van het geloof in Christus wil hij gaan vertellen aan zijn volk en familie de Cambodjanen. Aan het einde van het jaar wil hij afreizen naar Cambodja. Vrienden, het evangelie van Jezus Christus moet aan alle creaturen gepredikt worden.

Kleindochter vermist

Wendy (pseudoniem) kwam eens mee naar de kerkdienst in een rolstoel, pas na een jaar zag ik haar weer op straat: “Hallo een tijd geleden zeg”. Ja, ik durf niet meer naar de kerk te komen ben alcoholverslaafd, suïcidaal en word opgenomen”. “Voor dat je opgenomen word kom dan eerst naar de kerk”: zei ik. Dat deed ze en kwam onder begeleiding van de buren (die ook voor de eerste keer kwamen) naar de kerkdienst. Een paar keer heb ik haar bezocht in de kliniek. Ze vertelde: “op jonge leeftijd ben ik verkracht door drie familieleden”. Wat een wereld van verdriet en ellende. Een poosje later belde ze op. Ik zei: ik dacht dat je zondag naar huis mocht”. “Nee, ik wilde mezelf wat aandoen en ze hebben me vastgehouden”. Ze zei: “Maar pastor mijn kleindochter van 14 jaar is vermist wil je God bidden”? Dat hebben wij gedaan. Toen bedacht ik, zal God onze gebeden wel verhoren? Later zei ik haar: “wat erg ik zag de foto van je kleindochter, maar vertel tegen God dat je zonde deed om jezelf wat aan te doen”. “God wil je vergeven en je gebed verhoren”. “Dat zal ik doen “zei Wendy. Ons gebed tot God was: “wilt U Heere laten zien voor Wendy dat U bestaat en dat haar leven belangrijk is en dat zij voor haar kinderen gaat bidden”, “Breng toch Heere, de kleindochter van Wendy terug?” Later kreeg ik een mailtje; “ Het gebed is verhoord, mijn kleindochter wordt naar haar moeder gebracht wat er gebeurd is weet ik nog niet, maar ze is veilig bij haar mamma, dank God ”.

Vrienden, heel veel mensen denken dat ze waardeloos zijn en niets meer kunnen betekenen. Het zijn listen van de duisternis. Die velen in onze tijd vergiftigt met suïcidale neigingen. Ook voor Wendy geldt, je bent niet waardeloos maar je kan nog zoveel doen voor de ander. En u??

Evangelist P. Pols

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 18:30
Bijbelstudie om 19:30

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates

Bijbeltekst van de week

Zend Uw licht en Uw waarheid;laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!.

Psalm 43 vers 3 en 4