Geven


U kunt het belangrijke werk van het Levende Woord ondersteunen met een gift,
deze kunt u overmaken op bankrekening nummer:

NL40 RABO 0361 7725 72 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting

Anbilogo

 

 

 

 

 download ANBI Formulier PDF verplicht ANBI Formulier


Legaten

Indien u onze Stichting testamentair wil gedenken dan kunt u de volgende formulering gebruiken.

Ik verklaar te legateren aan de Stichting Het Levende Woord, de som van €............ vrij van rechten.

Ons RSIN of fiscaalnummer: 8169.91315

Een legaat is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt achtergelaten.