Bijbelstudie


bijbelstudie Op woensdagavond wordt er een bijbelstudie gehouden in het gebouw van Kindcentrum Raam.

Samen verdiepen we ons in de Bijbel met als doel ideeën en ervaringen met elkaar te delen. Dit is belangrijk voor het versterken van de onderlinge band tussen de gemeenteleden.

Voorafgaand aan de bijbelstudie drinken we eerst wat met elkaar, en vervolgens zingen we een aantal liederen. Voordat we de Bijbel openslaan vragen wij God om Zijn zegen en wijsheid. We behandelen een bijbelgedeelte en bespreken dit vers voor vers, dit laat zien hoe verrassend actueel de Bijbel is.

Het zijn vruchtbare avonden, en u/jij bent van harte welkom op de bijbelstudie!


“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

2 Timotheüs 3 : 16-17