Zondagse kerkdiensten in Uden


kerkdienst, kerk in Uden op zondag

In Uden mag elke zondag Gods Woord verkondigd worden. De kerkdienst wordt gehouden in het gebouw van Kindcentrum Raam. U bent van harte welkom, op zondagochtend om 10:15.

Hoe ziet zo’n kerkdienst eruit?

Het is een eredienst, dat wil zeggen dat we in de naam van de Heere God samen komen om Hem te loven en te prijzen. De kerkdienst wordt geleid door de evangelist of een gastpredikant. We zingen samen psalmen en andere liederen en er wordt gebeden. De prediking uit de Bijbel staat in het middelpunt van de dienst. Een gedeelte uit Gods Woord wordt uitgelegd en toegepast. Voor en na de kerkdienst is er tijd voor koffie, thee en een goed gesprek. Tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kindernevendienst.

Jeugdgroepen die een weekend in de omgeving van Uden verblijven zijn van harte welkom in de kerkdienst. Het is mogelijk een thema aan te dragen, hiervoor kunt u contact opnemen met de evangelist door een email te sturen.


Het adres:
Kindcentrum Raam
Bosveld 118
5403 AG Uden

Locatie: Kindcentrum Raam, Bosveld 118 Uden


Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15


Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden


Bestel hier uw gratis Bijbel.

Bijbeltekst van de week

Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u in herinnering brengen alles, wat IK u gezegd heb.

Johannes 14:26

Preken

Beluister hier de laatste preken.