Financieel


U kunt het belangrijke werk van het Levende Woord ondersteunen met een gift,
deze kunt u overmaken op bankrekening nummer:

NL40 RABO 0361 7725 72 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Voor al uw vragen over financiële steun aan de stichting kunt u mailen naar: sthetlevendewoord@gmail.com

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting


Financiële verantwoording
Jaarrekening kunt u opvragen bij:
Dhr. J. Roodenburg, penningmeester
Email


Legaten

Indien u onze Stichting testamentair wil gedenken dan kunt u de volgende formulering gebruiken.

Ik verklaar te legateren aan de Stichting Het Levende Woord, de som van €………… vrij van rechten.

Ons RSIN of fiscaalnummer: 8169.91315

Een legaat is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt achtergelaten.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates