Geven


U kunt het belangrijke werk van het Levende Woord ondersteunen met een gift,
deze kunt u overmaken op bankrekening nummer:

NL40 RABO 0361 7725 72 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Voor al uw vragen over financiële steun aan de stichting kunt u mailen naar: sthetlevendewoord@gmail.com

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting


Legaten

Indien u onze Stichting testamentair wil gedenken dan kunt u de volgende formulering gebruiken.

Ik verklaar te legateren aan de Stichting Het Levende Woord, de som van €………… vrij van rechten.

Ons RSIN of fiscaalnummer: 8169.91315

Een legaat is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt achtergelaten.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15

Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden

Bestel hier uw gratis Bijbel.


Activiteiten

Klik hier voor de nieuwste activiteiten

Blijf hier kijken voor updates

Bijbeltekst van de week

Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid vanwaar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. Amen.

Jesaja 59:19