Historie Het Levende Woord Uden


Noord Brabant, is een grote provincie, met vele mensen. Het is zo belangrijk, dat ook voor Brabanders het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt!

“Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid, voor ieder die gelooft”
Romeinen 1:16

  • Evangelistatie en Bijbelstudie
    In het jaar 1993 zijn er door J.G. v. Tilburg en P. Pols en anderen vele folders verspreid in Uden en omgeving. Al gauw kwam er een bijbelstudie, op dinsdag avond. Met Brabanders rond de Bijbel, het eeuwige Woord van God. Wat een blijdschap.
  • Uitgezonden naar Noord Brabant
    In 1998, werd P. Pols van uit Nieuw Lekkerland, uitgezonden als evangelist naar Uden. De dienst werd geleid door ds. K. Veldman. De tekst was uit Handelingen 1 vers 8 “en u zult Mijn getuigen zijn”. Een zendingsbevel meegegeven aan de evangelist voor Noord Brabant. Om getuige te zijn van Jezus Christus, de Redder van mensen, ook in het Brabantse land.
  • Eerste dienst Uden
    Naast de bijbelstudies, kwam er een zondagse dienst. De eerste dienst werd gehouden in 1998, door evangelist P. Pols. Met als thema “Het grote avondmaal uit Lukas 14”. De tekst was vers 23 “Ga eropuit in de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat Mijn huis vol wordt”.

Het koninkrijk van God zal naar Zijn belofte groeien.

De kerkdienst in Uden wordt tegenwoordig gehouden in het gebouw van Kindcentrum Raam, Bosveld 118, Uden. Zondagochtend om 10:15. Voor meer informatie, kijk bij zondagse diensten.

Nieuws

Elke zondag
Kerkdienst om 10:15


Elke woensdag
Gebedskring om 19:00
Bijbelstudie om 20:00

Locatie: Kindcentrum Raam Bosveld 118, uden


Bestel hier uw gratis Bijbel.

Bijbeltekst van de week

Maar de trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en zal u in herinnering brengen alles, wat IK u gezegd heb.

Johannes 14:26